พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษสอนลูกเป็นเด็กสองภาษาได้อย่างไร?

พ่อแม่ฝึกและเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก งานของพ่อแม่ที่แท้จริงคือเป็นต้นแบบและเป็นโค้ชให้กับเด็ก การเริ่มพูดเสียงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็น คำ วลี ประโยค หลีกเลี่ยงการประดิษฐ์ขึ้นมาเอง ถ้าไม่มั่นใจ ค่อยๆฝึกทีละขั้น มีแนวคิดที่แข็งแกร่งนำทางครับ