ทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษมากว่าสิบปี ถึงพูดไม่ได้ฟังไม่ออก?

เพราะสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียน ลำดับการเรียนการสอนมันฝืนวิถีธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษา เราเน้นเรียนภาษาแบบคณิตศาสตร์ คิดมาก ท่องจำ ในขณะที่เราเรียนภาษาแม่โดยไม่ต้องเรียน แค่เลียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในบริบทนั้นๆแล้วใช้ความรู้สึกแทน