ทำไมการท่องศัพท์ถึงจะเป็นผลเสียต่อเด็กในระยะยาว?

การเรียนภาษาอังกฤษในบ้านเรา ในโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่ต้องพบเจอตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ นั่นก็คือการให้เด็กไปท่องศัพท์วันละห้าคำสิบคำ และก็มีการสอบเก็บคะแนนอีกด้วย

ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่า การทำแบบนี้มันจะส่งผลเสียในระยะยาวกับเด็ก และเกิดสภาวะเป็นพิษต่อความเข้าใจ เป็นพิษต่อความรู้สึกในการพูด ถ้าคุณครูได้อ่านอยู่ คุณครูอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับ