ซีรีย์ฝึกเด็กสองภาษา EP.2

คลิปจากรายการ Intelligence (VoiceTV) ปี 2012

สอนไวยากรณ์โดยไม่สอน แค่ฝึกให้เด็กพูดจากความรู้สึก