ตอบคำถามการเปิดศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา


คอนเซปต์ของศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา


ศูนย์ฝึกเด็กสองภาษาต่างจากศูนย์ภาษาอังกฤษอื่นอย่างไร?


คุณสมบัติของเจ้าของศูนย์


เจ้าของศูนย์ไม่เก่งอังกฤษเปิดศูนย์ได้ไหม?


การอบรมเจ้าของศูนย์เป็นอย่างไร?


สอนเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?


หลักสูตรและหนังสือสำหรับศูนย์ฝึก


การตั้งราคาคอร์สขาย


ความในใจของเจ้าของศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา