ชุดเซตหนังสือเด็กสองภาษา

หนังสือเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ทั้งซีรีย์มีทั้งหมด 6 เล่ม แต่ละเล่มก็มีรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นแตกต่างกันไป ระยะเวลาในการเขียนทั้งหมด 6 ปี เฉลี่ยแล้วหนังสือออกมาปีละหนึ่งเล่ม เพื่อเติมเต็มเนื้อหาให้แน่นและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม

ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้พ่อแม่อ่านหนังสือทั้ง 6 เล่ม โดยให้เริ่มจากเล่มแรก ไปเล่มสอง และสามจนถึงเล่มหก ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการเนื้อหาที่สนใจก่อน ก็สามารถหยิบเอาเล่มที่ต้องการไปอ่านก่อนได้เช่นกันครับ

สำหรับท่านสนใจจะซื้อหนังสือเด็กสองภาษา เราไม่ได้ขายแยกเล่ม แต่ขายยกเซต โดยจะมีสื่อการสอนดีวีดีเด็กสองภาษา 1 แผ่นและหลักสูตรเด็กสองภาษาออนไลน์ รวมมูลค่า 1,900 บาท

หนังสือเด็กสองภาษา เล่มแรก (แรงบันดาลใจ)
หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับหลัก 9 ข้อ อัปเดท 2018
หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับโฟนิกส์
หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับพ่อแม่
หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับถามตอบ
หนังสือเด็กสองภาษา ฉบับชุดฝึก