ผลผลิตของโค้ชชิ่งเด็กสองภาษาที่บ้าน

การฝึกเด็กสองภาษาผ่านการโค้ชชิ่ง แต่เดิมเราใช้ชื่อว่า D Home ตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ และอัปเกรดรายละเอียดเพิ่มไปอีกขั้น ในรูปแบบแพกเกจเด็กสองภาษา คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม